Každoroční poutní bohoslužba v opatovském chrámu sv. Anny

V pravoslavném chrámu městečka Opatov u Třebíče se poslední červencovou neděli tradičně oslavuje poutní liturgií chrámový svátek. Nejstarší pravoslavný stánek na Vysočině a v jihlavském protopresbyterátu si na tuto svou duchovní slavnost povolává nejen místní ale i řadu poutníků, kteří se shromáždí, aby modlitbou a eucharistií uctili tento den a vzývali památku svatých spravedlivých rodičů Jáchyma a Anny.

Po liturgii bylo vedle chrámu pod modrým nebem uchystáno pohoštění. Mnohá léta všem našim sestrám nosícím jméno sv. Anny!

Díky všem, kteří přijeli podpořit službu na opatovský chrámový svátek.

Fotografie z bohoslužby, rozpis liturgií a další informace viz na stránkách opatovské církevní obce