Velký pátek v Brně a v Jihlavě

Velkopáteční jitřní s čtením dvanáctera evangelií o utrpení Kristově

Večerní Velkého pátku – vzpomínání snímání z Kříže a pohřbení přečistého Těla Kristova – vynášení pláštěnice

Brno

(Z facebookové stránky brněnské katedrální farnosti)

Jihlava

Celou fotogalerii letošního Velkého pátku v Jihlavě můžete shlédnout zde.