Film o Turinském plátně – svědectví o utrpení a vzkříšení Páně

PLÁŠTĚNICE

Turinské plátno

Evangelium o utrpení Krista

Dva dokumentární filmy o tzv. Turinském plátně, což je plátno, do něhož bylo zavinuto tělo Ježíše Krista při pohřbu. Z tohoto plátna vstalo jeho tělo z mrtvých.

První film sleduje velkopáteční události, jak jsou podané v evangeliích, a spojuje je se stopami, které po nich zachovalo Turinské plátno. Ve filmu se proplétají církevní reálie a velkopáteční bohoslužebná hudba s citacemi evangelií a se zprávou o výsledcích bádání vědců, kteří plátno za použití nejmodernějších metod zkoumali.

Oba dokumentární filmy můžete shlédnout zde.