Konference presbyterů ve Vilémově

10. května se ve vilémovském monastýru shromáždilo eparchiální duchovenstvo. Zasedání aktivně předsedal náš arcibiskup Simeon. Organizační věci probíral s přítomnými ředitel úřadu ER vladyka Izaiáš.

Při konferenci se tentokrát probíraly otázky právního a praktického rázu: nové předpisy na ochranu osobních údajů, bezpečnost práce a protipožární opatření, pojištění církevních objektů apod.

Vladykové nás pozvali na tradiční cyrilometodějskou pouť do Mikulčic. Informovali o poutní oslavě výročí olomoucké katedrály (20. července). Dále se bude jako každoročně konat společná oslava ke svátku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce (v sobotu 7. září).

Radostné hlavně bylo vidět se po čase se svými spolubratry v kněžské službě, jejichž působiště jsou roztroušena po celé Moravě a Slezsku.