Setkání duchovenstva v jihlavském protopresbyterátu

14. května 2019 se konalo v Jihlavě setkání duchovních sloužících na farnostech v obvodu jihlavského protopresbyterátu. Duchovní správcové přednesli zprávy o stavu a životě jim svěřených církevních obcí. Schůze proběhla v přátelské atmosféře a po třech hodinách se kněží rozjeli zpět do svých domovů.