Noc kostelů v Přerově

24. května se jako každý rok uskutečnila celostátní akce nazvaná Noc kostelů. Letos se uskutečnila pod heslem z knihy proroka Izajáše: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29)

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Akce má i společenský a kulturní dosah, a to vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.

Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury, neboť programy odpovídají charakteru jednotlivých společenství. Noc kostelů předpokládá rozvinutí schopností a dovedností organizátorů a jejich motivaci. Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské republice.  Za naši církev se podle prvních zpráv zúčastnily církevní obce v Brně, Olomouci, Ostravě-Pustkovci, Přerově Svitavách, Šumperku, Třebíči, Kroměříži a Monastýr svaté kněžny české Ludmily.

Přerov

Naše obec se jako každoročně připojila k akci Noc kostelů. Podzimní Dny evropského kulturního dědictví nejsou veřejností již tak navštěvovány, takže jsme před lety uvítali tuto možnost naší prezentace. Jako většinu let jsme nabídli veřejnosti interiér chrámu s možností výkladů liturgické symboliky, dále velmi zdařilý koncert souboru Vokál a výstavu dokumentů z mučednické doby naší církve – 1942 – 1945. Výstava byla letos kompletně vyměněna za další dosud nezveřejněné dokumenty. Chrám v páteční večer navštívilo okolo 400 návštěvníků.

prot. Libor Raclavský