Chrámový svátek v Mostě

Na svátek Narození přesvaté Bohorodice, který připadá na 21. září, sloužil vladyka Izaiáš v kapli své rezidence, zasvěcené právě tomuto svátku. Pozvání ke společné oslavě přijali duchovní jak naší, tak i pražské eparchie.