Akathist na pražském Hradě ke svátku svaté mučednice Ludmily

Již dlouho je zvykem každoročně číst v basilice sv. Jiří na Hradě akathist svaté kněžně Ludmile. V chrámu sv. Jiří jsou uloženy její uctívané ostatky, poblíž kterých se chvalozpěv koná za hojné přítomnosti duchovenstva i věřících. Spolu s dalšími episkopy se zúčastnil i vladyka Izaiáš.