Porada okružních protopresbyterů

30. září v dopoledních hodinách proběhla v Olomouci schůze okružních protopresbyterů (arciděkanů). Diskutovalo se nad životem v jednotlivých čtyřech protopresbyterátech naší eparchie. Hodnotil se průběh letošních slavnostních událostí: cyrilometodějské pouti do Mikulčic (a zde), oslav výročí olomoucké katedrály a svátku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce. Před námi je oslava svatého knížete Rostislava Moravského ve Znojmě.

Velkou část schůze věnovali přítomní úvahám a plánování oslav 70. výročí naší eparchie, které budeme vzpomínat příští rok. Bylo domluveno, že k tomuto výročí budou probíhat různé události celoročně – ve všech protopresbyterátech budou uspořádány přednášky, výstavy a propagační akce. Uvažuje se o vydání reprezentační brožurky a o připravení panelů pro putovní výstavu s prezentací naší eparchie, chrámů a života církevních obcí.