Třebíč na svátek sv. Ludmily

Oslavit svátek třebíčského chrámu, který je zasvěcen sv. mučednici kněžně Ludmile, přijel Přeosvícený vladyka Izaiáš. V neděli 29. září se zde sloužila archijerejská svatá liturgie. Věřící vladyku radostně přivítali, sbor pro tuto příležitost nacvičil nové zpěvy. Naše pravoslavné sestry připravily sváteční pohoštění.

Všem pravoslavným křesťanům v Třebíči přeje redakce: „Mnohá léta!“

Článek o svatých Ludmile a Václavovi máme zde.