Eparchiální sbírka pro utečence z Ukrajiny

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského a vladyky Izaiáše, biskupa šumperského vyhlašuje olomoucko-brněnská eparchie eparchiální sbírku na pomoc lidem zasažených válkou na Ukrajině.

Výtěžek sbírky bude sloužit pro zajištění základních životních potřeb lidí ubytovaných v monastýru ve Vilémově nebo na farách v naší eparchii. Číslo účtu ER, kam můžete směřovat dary nebo výnosy Vaší sbírky, je 1209540811/0100, variabilní symbol 2022. Do zprávy pro příjemce napište jméno města Vaší církevní obce.

Dále můžete i materiálně pomoci matkám a dětem v monastýru ve Vilémově, např. dovést do Vilémova potraviny (nejlépe trvanlivé), hygienické potřeby, oblečení, hračky (společenské hry, pastelky) a další.

Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v této těžké době pomohou.

Úřad eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie