Se svatými upokoj

V čase zármutku, který doléhá na naše rodiny, když nás opouští blízký a drahý člověk, který se odebírá k Bohu, vyjadřuji já, duchovenstvo i věřící pozůstalým upřímnou soustrast.

Bratru Lukášovi věčná paměť!

Izaiáš, biskup šumperský