Hrubá Vrbka: Mír Ukrajině a Květná neděle

27. února proběhla za účasti pravoslavných věřících, kteří pomáhají ukrajinským uprchlíkům, za účasti samotných uprchlíků i místních občanů v čele se starostou Hrubé Vrbky Pavlem Gráfem v monastýru svatého Gorazda bohoslužba za mír na Ukrajině.

Vedle materiální pomoci od našich věřících poskytujeme bratrům a sestrám utíkajícím před válkou i duchovní pomoc v monastýru.

Na závěr každé bohoslužby máme společné posezení v monastýru u kávy, které je milým pohlazením na duši, jak řekla jedna ukrajinská pravoslavná věřící.

d. otec Arkadiusz Skibiński

Dodatek redakce

Dle praxe v Hrubé Vrbce uvádíme návrh znění proseb pro vsunutí do vroucí ektenie:

— Ještě modlíme se za mír na Ukrajině, za pokoru v srdci a za sílu postavit se zlu.
— Ještě modlíme se prosíme Hospodina o odvahu pro naše bratry na Ukrajině bránit své domovy a své blízké.
— Ještě modlíme se za matky a manželky, které mají své syny a manžele ve válce, za jejich děti a za příbuzné všech statečných obránců své domoviny.
— Ještě modlíme se za obránce země, aby jim Bůh daroval sílu a statečnost a aby se živi a zdrávi vrátili ke svým rodinám.
— Ještě modlíme se za všechny trpící pod útokem nepřátel i za ty, kteří utíkají ze své země, aby si zachránili život.
— Ještě modlíme se za všechny, kteří spěchají se svou pomocí trpícím a vyhnaným ze své vlasti i těm, kteří jsou na Ukrajině a potřebují naši podporu.

Bohoslužba na neděli Květnou