Den anděla episkopa Izaiáše

29. května 2022 – nedělní liturgie v Mostě a blahopřání vladykovi +Izaiáši k jeho jmeninám!

Redakce webu se připojuje ke gratulantům. Na mnohá léta, vladyko!