Návštěva vladyky Izaiáše v Jeseníkách

Jak se stalo v posledních letech již tradicí, dne 11. listopadu na Den válečných veteránů navštěvuje náš kraj biskup šumperský Izaiáš. V pátek v ranních hodinách vladyka sloužil svatou liturgii v jesenickém chrámu Zesnutí Bohorodice, kde v promluvě hovořil na téma dnešního evangelia. Na závěr bohoslužby vladyka obdržel jako dar od naší obce křišťálový kříž a s desítkou přítomných poté poobědval postní pokrmy v nedalekém hotelu Slovan. Krátce byl hostem u místního katolického děkana, který se jeho zásluhou seznámil s děním v pravoslavné církvi.

V odpoledních hodinách navštívil vladyka Izaiáš nejstarší členku naší obce sestru Mannovou v penzionu, kde spolu hovořili o rodném východním Slovensku v jejím milovaném dialektu. Následovalo přijetí u nově zvoleného pana starosty s prohlídkou palírny a ochutnávkou jablečného moštu.

V 16 hod. vedl vladyka panychidu u památníku obětem válek v Horní Lipové a po skončení kulturního programu přijal pozvání na posezení s šedesátkou přítomných v restauraci Kovárna. Zde při svatomartinském pohoštění a country hudbě setrval dvě hodiny a postupně se seznamoval s přítomnými. Poděkování také patří otci Tomáši Loučkovi ze šumperské farnosti za účast na večerním setkání.

Za Pravoslavnou církevní obec v Jeseníku

Prot. J. L. Kratochvíla