Oslava svátku sv. Mikuláše

V sobotu 3. prosince 2022, v 10 hodin jsme bohoslužbou v mikulovském pravoslavném chrámu svatého Mikuláše oslavili chrámový svátek a zároveň i 25. výročí jeho svěcení. V městě, které se jmenuje po tomto biskupovi a patronovi námořníků, rybářů a dětí, pravoslavní s radostí zasvětili svůj nový chrám právě tomuto světci.

Na oslavu tohoto významného svátku připutoval Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš, biskup šumperský a dále otcové prot. Mgr. Ing. Cristian Popescu a prot. Mgr. Alexandru Ceban z Brna, prot. Mgr. Svatopluk Konstantin Ryška z Dolních Kounic, prot. Mgr. Aleksei Kukhta z Olomouce, a také mnoho věřících. Ačkoli bylo počasí chladné, tak jsme se modlitbou, společným zpěvem, a po bohoslužbě i teplým svařeným vínem a čajem, zahřáli.

Nezapomnělo se ani na děti, které byly obdarovány sladkým perníkem. Poté jsme se z chrámu přesunuli ke společnému obědu do restaurace, kde jsme naši oslavu v dobré společnosti také ukončili. Letošní oslava svátku sv. Mikuláše byla velmi příjemná a doufáme, že se společně při této příležitosti potkáme i příští rok. Děkujeme a přejeme všem Boží požehnaní.