Potravinová sbírka ve Svitavách

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kazatel 11,1)

V úterý 6. prosince, v den svatého Mikuláše Divotvůrce, jsme v naší farnosti přivítali vladyku Izaiáše, biskupa šumperského, vikáře naší eparchie.

Na závěr archijerejské večerní bohoslužby požehnal vladyka potravinovou sbírku pod záštitou svatého Mikuláše, kterou chceme v existenčně náročném zimním období pomoci lidem v nouzi. Shromážděné potraviny převezme Potravinová banka Pardubice, z.s., která je následně rozdělí potřebným.

Děkujeme vladykovi za společné duchovní chvíle při bohoslužbě i následném hovoru u horkého čaje.
Děkujeme i všem dárcům: Ať Vám Hospodin odplatí nebeským za pozemské!

Za Pravoslavnou církevní obec ve Svitavách
prot. Jiří Kolář