Přerovské zpívání

Přelom roku 2022/2023 byl v přerovské církevní obci ve znamení dětských besídek a hudebních počinů. V minulém roce nahrál náš spřátelený smíšený pěvecký sbor Vokál v našem chrámu CD vánočních písniček pod názvem Z Přerova až do Betléma. Nahrávka vznikla ve velmi krátkém čase díky profesionalitě umělecké vedoucí souboru Kamily Zenklové, která je velmi známou učitelkou a propagátorkou zpěvu, a samozřejmě disciplíně souboru.

Další počiny souvisí s novými ukrajinskými rodinami, které mají malé děti a těšily se, že by mohlo v rámci dvou svátků proběhnout jejich vystoupení. Akcí se ujala sestra Hana, která na své domovské farnosti zpívala v chrámovém sboru. Nejprve nacvičila s dětmi pásmo písní a básní na počest sv. Mikuláše. Je sice pravdou, že ve stejném dni část naší farnosti slavila Vánoce a část sv. Mikuláše, ale o to slavnostnější ráz celá bohoslužba měla. O několik dní později, v novém roce, vyšly Vánoce podle starého kalendáře tak, že vznikl třídenní maraton bohoslužeb, k němuž jsme byli kvůli chladu v chrámu zpočátku skeptičtí. Ukázalo se však, že všechny bohoslužby byly přes zimní podmínky hojně navštíveny a zakončeny dětskou vánoční besídkou opět pod vedením sestry Hany.

Nakonec náš chrám poskytl poslední lednovou neděli útočiště premiéře vokálně instrumentálnímu uskupení, které dala, z brněnských mladých konzervatoristů, dohromady učitelka a lektorka zpěvu Kamila Zenklová. Přes špatné nedělní počasí a zimu v chrámu byla všechna místa k sezení obsazena.

Zmíněné akce jsou dalším potvrzením lidské zkušenosti, že smysluplné úsilí, které má před sebou vytčený cíl a naplánovanou cestu, dokáže překonat nepřízeň různých překážek a svých potřeb dosáhnout.