Eparchiální Institut sv. Prokopa zahájil práci

Pravoslavný eparchiální institut sv. Prokopa Sázavského v Brně byl v sobotu 30. září t.r. úspěšně otevřen a začal pracovat. Ráno se konala svatá liturgie, studenti přijeli k zápisu a poté byla po modlitbě a úvodním srdečném proslovu otce ředitele Rafaela Moravského hned zahájena výuka. Učebna v přízemí farního domu je prakticky zaplněná; studující jsou milí a zvídaví věřící s upřímným zájmem o přednášenou látku a vyučující z nich mají opravdovou radost.
Kéž Bůh na přímluvy sv. Prokopa požehná další výuce v průběhu celého školního roku.

Web Institutu: https://eparchie.cz/institut.obe/