Kurz pravoslavné ikonografie v Olomouci

S požehnáním arcibiskupa Simeona a biskupa Izaiáše se 4. – 7. října konal pod vedením mátušky Jany Baudišové v prostorách pod katedrálním chrámem sv. Gorazda I. v Olomouci ikonopisný kurz. Byl uspořádán pro zájemce, kteří toužili zhotovit si pod odborným vedením svou vlastní ikonu. Pracovalo se autentickou starobylou ikonopisnou technikou vaječné tempery. Kurz byl uspořádán pro deset účastníků. Pozvání k účasti na vedení kurzu přijaly i ikonopisky Sylva Novotná a Anna Iveta Kadlecová-Krejsová, která však pro nemoc nakonec nemohla přijet, podílela se však na vytvoření ikonopisného manuálu. Sestra Sylva Novotná byla jednou z lektorek přítomných v průběhu všech čtyř dní. Zajistit potřebné zázemí k ikonopisné tvorbě pomáhali také asistenti: sestra Anežka Mandelíková a bratr žalmista Šimon Kubík.

Když jsme uvažovali o zorganizování kurzu, byli jsme vedeni myšlenkou na oživení zájmu o ikonopisectví v naší církvi. Je nás několik pravoslavných ikonopisců, kteří se v Čechách a na Moravě zabývají tímto dílem pro slávu Boží. Za dobu své ikonopisné činnosti jsme nasbírali jisté zkušenosti, a s tím, jak jde čas, si stále naléhavěji uvědomujeme potřebu sdílet umění ikonopisectví s dalšími adepty, kteří by se, ať už zájmově, nebo i profesionálně, ikonám rádi věnovali.

Náš kurz byl ovšem pojat šířeji, rádi jsme uvítali i ty zájemce, kteří se vlastně chtěli jen „nadechnout“ pravoslavné atmosféry, na několik dní se přenést ze všedního života do duchovní sféry, kde nejsou nejdůležitějšími věcmi hmotné statky a praktické starosti, ale láska k Bohu a touha po spojení s Ním – třeba prostřednictvím ikony…

Těšili jsme se tedy na všechny, kdo se přihlásili, a věřili jsme, že se nám s pomocí Boží podaří vytvořit takovou tvůrčí a duchovní atmosféru, aby se práce dařila a přinesla všem zúčastněným radost do srdcí, což se také stalo.

K naší velké radosti se ukázalo, že zvláště někteří účastníci kurzu práci na ikoně zvládli tak skvěle, že by se za takové dílo nemuseli stydět ani zkušení ikonopisci.

Je však třeba říci, že práci na ikoně v zásadě zvládli všichni. Každé z vytvořených ikonopisných děl má své osobité přednosti, a podobu Pána Ježíše Krista na ikoně typu Mandylion, kterou měli účastníci za úkol v průběhu čtyř dnů trvání kurzu zhotovit, vystihují díla všechna.

Na závěr naší práce posvětil zhotovené ikony duchovní olomouckého chrámu prot. Mgr. Aleksei Kukhta, který netajil svou radost z účastníků kurzu a pronesl při této příležitosti krásné a hluboké zamyšlení. Všichni absolventi obdrželi za zhotovení své ikony plně zasloužený diplom.

Účastníci společně vytvořili radostnou atmosféru upřímného zájmu a zápalu pro posvátné dílo vytváření ikony.

Vzhledem k výsledkům kurzu, které byly v mnoha ohledech skvělé, uvažujeme o brzkém pokračování naší výuky ikonopisectví. Zúčastnit se budou moci vedle těch, kteří první náš kurz absolvovali, také další zájemci. Ať už ti, kteří mají s ikonopisectvím již nějaké zkušenosti, nebo ti, kteří by si chtěli práci na ikoně vyzkoušet poprvé. Všichni budou – dá-li Pán Bůh a naše plány se vyplní – srdečně vítáni!

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení kurzu, a především všem absolventům za jejich zájem o tajemství pravoslavné ikonografie.

m. Jana, vedoucí kurzu

Fotogalérie ze čtyř dnů průběhu kurzu