Svátek Narození přesv. Bohorodice v Ostravě-Michálkovicích

23. 9. 2023 nás v pravoslavném chrámě Narození přesvaté Bohorodice v Ostravě-Michálkovicích navštívil drahý vladyka ThDr. Izaiáš. Poctil nás vedením svaté liturgie, které se účastnili i návštěvníci chrámu a duchovní olomoucko-brněnské eparchie otcové: prot. Mgr. Aleksei Kukhta z Olomouce, prot. Mgr. Svatopluk Konstantin Ryška, brněnský okružní protopresbyter a prot. Mgr. Alexandru Ceban.

Po svatém přijímání otec Aleksei kázal o svátku Narození přesvaté Bohorodice. Na závěr liturgie promluvil vladyka Izaiáš a poděkoval otci Vasiliji a celé obci Ostrava-Michálkovice za pozvaní a daroval otci svatý kříž. Poté duchovní správce za celou pravoslavnou obec předal dar vladykovi – panagii a svatý kříž. Po svaté liturgii byli všichni pozváni na pohoštění nedaleko chrámu. Závěrem děkujeme vladykovi Izaiášovi za svaté modlitby a archijerejské požehnání. Hostujícím duchovním děkujeme za návštěvu naší obce a všem účastníkům a pomocníkům za jejich lásku k pravoslavné církvi a k našemu chrámu.

Na mnohá léta!