Vladyka Izaiáš v Ostravě – Pustkovci

V neděli 5. 11. 2023 jsme po 4 letech opět měli možnost mezi sebou přivítat vladyku Izaiáše. Spolu s vladykou nás přijeli navštívit i otcové Aleksei Kukhta z Olomouce a Svatopluk Ryška z Dolních Kounic, kterým moc děkujeme. Při této příležitosti byli naši bratři Bohdan a Andrij vyznamenání pochvalným diplomem za pořádný kus tvrdé práce, kterou odvedli při zvelebování našeho chrámu a komunitního zázemí.