Opava – svatá liturgie a křtiny

Sobotu 4. listopadu navštívil vladyka Izaiáš církevní obec v Opavě. Součástí svaté liturgie byla panychida za naše zemřelé příbuzné.

Po svaté liturgii vykonal vladyka křest vnučky místního otce Jiřího, Teodory.
Nově pokřtěné naší sestře v Kristu: Mnohá léta!