Tragédie v Praze

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích se obrací k příbuzným, rodinám a přátelům obětí střelby na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, aby jim vyjádřila svou účast a soustrast s jejich žalem a ztrátou. Jsme zarmouceni nad zmařením mladých životů, nad bolestí zraněných i nad hrůzou, kterou museli prožít všichni, kteří byli ve chvílích střelby v budově a jejich životy byly v ohrožení.

Zároveň se obracíme k celé naší společnosti otřesené tragédií, kterou mentálně narušený jedinec na fakultě způsobil. Připomínáme si, že jedinou naší nadějí na mír a smíření je Kristus a jediným dobrým morálním základem života lidí jsou Boží přikázání lásky.

Kéž Bůh utěší zarmoucené, jeho slovo ať je oporou pro naše spoluobčany a přitáhne k sobě všechny svou láskou.

+ Izaiáš, biskup šumperský
s Eparchiální radou Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích