Letnice ve Znojmě

I ve znojemském chrámu sv. Rostislava byly ratolesti a církevní obec oslavovala svátek Sestoupení Svatého Ducha a narozeniny Církve.