Konference duchovenstva ve Vilémově

Presbyterská konference Olomoucko-brněnské eparchie se konala v úterý 20. října 2015  ve vilémovském monastýru Zesnutí přesv. Bohorodice.

Duchovenské setkání začalo svatou liturgií, kterou vedl vikární biskup olomoucko-brněnské eparchie, vladyka Izaiáš Šumperský. Při liturgii spolusloužila řada duchovních. Spolu s nimi přijali ostatní přítomní duchovní účast na svatých Tajinách.

Na konferenci, které předsedal eparchiální archijerej Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, se diskutovalo o správních otázkách eparchie, např. o inventarizaci majetku církevních obcí, opravách, personálních otázkách a dalších rovinách našeho církevního života. Diskuse byla velice otevřená, což přispělo k upřímné atmosféře, která zde panovala.

Součástí konference byla závěrečná duchovní přednáška na téma zpovědnictví a formování křesťanského svědomí při duchovním vedení. Zamyšlení pronesl prot. Ondřej Stehlík z Kroměříže.

Po vyčerpání programu následovalo pohoštění. Matce představené, igumenii Alexii srdečně děkujeme za přípravu monastýru ke konání konference a pohostinné přijetí hostů.