Svátek sv. Gorazda v monastýru v Hrubé Vrbce

V sobotu 3. září 2016 se v Hrubé Vrbce sešli pravoslavní poutníci, aby v rodišti svatého mučedníka vladyky Gorazda uctili jeho památku. Svatou liturgii sloužili spolu s přeosvíceným vladykou Izaiášem, vikárním biskupem olomoucko-brněnské eparchie, duchovní z Moravy i Slovenska. Liturgie se zúčastnil i pan starosta Hrubé Vrbky.

Na závěr poutní bohoslužby se konal průvod kolem chrámu a monastýrských budov se čtením evangelií a kropením svěcenou vodou. Po obnově posvěcení monastýru jsme se pomodlili za ty, kteří se odebrali na věčnost; zvláště za zesnulého prvního představeného tohoto monastýru, schiarchimandritu Kyrilla a za nezapomenutelného zakladatele a budovatele kaple i památníku, prot. Alexandra Nováka. V samotném závěru slavnostní bohoslužby pak všichni přítomní zazpívali mnoholetí blaženému metropolitovi Rostislavovi a vysokopřeosvícenému arcibiskupu olomoucko-brněnskému Simeonovi. Poté následoval slavnostní oběd, během něhož spolu všichni poutníci živě besedovali.

Po bohoslužbách jsme také měli možnost shlédnout nové stavební úpravy (zaujala zvláště zasklená a vydlážděná veranda i nová kuchyně) a provedené opravy budov (nová střecha, opravy zdí atd.). Jistě každého poutníka potěšila opětovně instalovaná expozice památníku. Srdce českého a moravského pravoslavného křesťana se zaraduje, když si můžeme opět připomenout vladyku Gorazda, jeho dílo a dobu skrze zachované původní předměty, z nichž některé mají duchovní význam vzácných relikvií.

Poděkování patří všem, kteří se přičiňují o probíhající opravy. Také zde vyjadřujeme vděčnost za zajištění důstojného průběhu slavnosti a přípravu sváteční hostiny pro poutníky. Zvláštní díky za neúnavnou péči o obnovu památníku a spolupráci na opravách monastýru patří sestře Gorazdě, Růženě Prachařové. Mnohá jim léta na přímluvy svt. muč. Gorazda!

prot. Miroslav Kudla (doplněno redakcí)