Blahopřání jubilantům

V srpnu a září slaví významné životní jubileum:

otec Jan Kačkoš

otec Libor Josef Kratochvíla

diákon Jan Krajča

Mnohá léta!