Svátek Zjevení Páně ve Vilémově

6. ledna na svátek Křtu Ježíše Krista v Jordánu čili „Zjevení Páně“ pořádal vilémovský monastýr pouť k lesní studánce, kde se konalo velké svěcení vody, jak je v tento svátek dle pravoslavné tradice zvykem. Svěcení se zúčasnilo nejen osazenstvo monastýru, ale i přátelé tohoto mnišského příbytku a další věřící.