Přenesení částeček svatých ostatků prvomučedníků Bonifáce, Severa a Olympia

Ve Znojmě byly pravoslavné církvi darovány části z relikvií pocházející z prvokřesťanské doby.

Částečky ostatků tří svatých římských mučedníků z prvokřesťanských dob byly na svátek Obětování Páně (15. února 2017) předány duchovnímu správci Pravoslavné církevní obce ve Znojmě, jer. Mgr. Kyrilovi Bočkarevovi. Svaté ostatky laskavě věnoval biskup římsko-katolické církve, Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, jemuž za tento vzácný dar a šlechetné gesto upřímně děkujeme. Darované ostatky byly poté přeneseny do chrámu svatého knížete Rostislava ve Znojmě.

Ostatky sv. mučedníka Bonifáce byly roku 1741 vyzvednuty z Kalistových katakomb v Římě a převezeny do římsko-katolického kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Podobně i ostatky sv. Severa a sv. Olympia.

O životě těchto mučedníků se mnoho neví. Nejvíce informací máme o mučedníkovi Olympiovi, který žil v třetím století po Kristu a jako římský občan pronásledoval křesťany. Když však viděl jejich statečnost, zastyděl se a začal o křesťanství přemýšlet. Odešel do katakomb, kde se křesťané skrývali, a zasažen Boží milostí, nechal se pokřtít. Mezi jeho římskými spoluobčany to vzbudilo velké pohoršení a upálili ho.

Mátuška Marie Bočkareva