Divotvorná ikona ve Žďáru

Na svatodušní pondělí (dle pravoslavného kalendáře letos 28. května) navštívila zázračná myrotočivá ikona přesv. Bohorodice Žďár nad Sáz. V chrámu Nejsvětější Trojice, kde se nyní konají pravoslavné bohoslužby (dle rozpisu), se shromáždilo značné množství věřících nejen z pravoslavné církve.

Věříme, že ikona přinesla požehnání nejen přítomným lidem, ale celému městu.

Webová stránka pravoslavných bohoslužeb ve Žďáru nad Sázavou