Porada okružních protopresbyterů v Olomouci

Na pondělí 4. června svolal vladyka na úřad eparchiální rady okružní protopresbytery naší eparchie.

Na poradě byla probírána aktuální situace v církvi a jednalo se o zavedení pravidelných liturgických seminářů. Zvláště služebně mladší duchovní by potřebovali zdokonalení bohoslužebné praxe, vysluhování „trebů“ apod. S tím souvisí péče o pastorační schopnosti našeho duchovenstva. Poté se probírala běžná správní a organizační činnost v jednotlivých protopresbyterátech.

V závěru schůze se přítomní věnovali plánování eparchiálních událostí:

Štěpánovská církevní obec v létě oslaví kulaté výročí – 90 let od svého vzniku.

Bylo domluveno datum eparchiální poutě ke sv. Gorazdovi do jeho rodiště v Hrubé Vrbce. Gorazdovské oslavy se zde budou – dá-li Bůh – konat v sobotu 1. září (program jako obvykle).

Uvažuje se o celocírkevní oslavě letošního svátku sv. Rostislava, která by měla proběhnout ve Znojmě v chrámu svatému knížeti zasvěceném v sobotu 27. října.

2018-06-04-er-protopresb-img_4787