Noc kostelů

V pátek 25. května 2018 se po celé republice konala Noc kostelů. Je to akce, kdy farnosti různých církví v podvečer otevírají své chrámy a zde mají určitý program až do nočních hodin. Program bývá různý – většinou se týká prezentace života, činnosti a historie konkrétní farnosti obohacené o další doprovodné akce, např. výklad Bible, dětské kroužky, přednášky, koncerty, modlitební ztišení, zpěvy z Taizé apod.

Z olomoucko-brněnské eparchie se podle našeho zjištění zúčastnily církevní obce v Brně, Olomouci, Ostravě – Pustkovci, Třebíči, Přerově, Kroměříži, Svitavách, Šumperku, Uničově a monastýr sv. Ludmily v Brně. Naše farnosti většinou nabízely program v podobě prohlídky chrámu s výkladem liturgické symboliky interiéru. Některé farnosti pak obohatily program bohoslužbou, přednáškou, výstavou, koncertem nebo audionahrávkami. Účastí na této akci nejen dáváme o sobě vědět, ale využíváme možnosti prezentovat pravoslavné bohatství víry a svou duchovnost.

Níže přinášíme fotografie z některých farností, které se akce zúčastnily.

Přerov

2018-05-25-prerov-noc-kost-dsc_panor

2018-05-25-prerov-noc-kost-dsc_panor2

Šumperk

Monastýr sv. Ludmily v Brně

Svitavy

Ačkoliv byl chrám otevřen pouze  od 18 do 20 hodin, navštívilo jej více než sto lidí. Liturgické zpěvy východní i západní tradice s erudovaným komentářem předneslo Collegium gregorianum pod vedením br. Jakuba Dobeše. Velmi poutavý byl výklad o. Mojmíra Kříže o životě a mučednictví sv. Jiří.

Kroměříž