Svatoanenská pouť v Opatově

V našem chrámu sv. Anny v Opatově u Třebíče se konala každoroční letní poutní bohoslužba za účasti místních věřících i poutníků. Jeden z našich nejstarších českých pravoslavných chrámů slavil svůj svátek. Vloni jsme vzpomenuli 85. výročí zbudování tohoto Božího stánku, který byl postaven péčí kněze Josefa Leixnera a vymalován freskami otce Vsevoloda Kolomackého.

Tehdejší početná církevní obec doznala v průběhu čtyř desetiletí totality a dále po roce 1990 znatelný úbytek věřících, přesto se v tomto památném chrámu stále konají pravidelné bohoslužby podle rozpisu uveřejňovaném na webové stránce opatovské farnosti. Kostelík tedy stále žije. Zároveň je památníkem místních rodáků padlých na bojištích první světové války (prsť zkropená krví zemřelých vojáků je uložena v chrámu pod pomníčkem na stěně se jmény padlých).

Fotogalérii z letošní bohoslužby můžete shlédnout na archivní stránce opatovské obce (najdete tam i některé detaily interiéru, např. památník padlých)