Archiv rubriky: Pozvánky a oznámení

Sbírka na pomoc zahraniční pravoslavné misii

Podpora misie a humanitární pomoci prováděné pravoslavnými misionáři v Africe.

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského byla zahájena trvalá sbírka na pomoc zahraničním pravoslavným misiím.

Na adrese http://pravoslavi.cz/afrika/ je otevřen český web zabývající se tímto tématem. Zároveň byla pro Čechy a Moravany zřízena možnost přispívat přes místní transparentní bankovní účet na toto bohulibé dílo. Stránka s podrobnostmi a s nahlížením na účet je zde: http://pravoslavi.cz/afrika/afrika-podpora.htm.

Pravoslavná misie v Africe si vzala za své nebeské ochránce sv. Cyrila a Metoděje

Tuto sobotu se koná cyrilometodějská pouť do Mikulčic

Poutní bohoslužba na vykopávkách velkomoravského chrámu (v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) se bude letos konat v sobotu 20. května.

mikulcice-cm-2017a5-300-900

Pozvánka v PDF (pro vytištění: formát A5 mikulcice-cm-2017a5, formát A6 er-cm-mikulcice-2017)

Dopravní informace (mapa apod.) lze získat na stránce zasvěcené jubilejním cyrilometodějským oslavám, které probíhaly na stejném místě u Mikulčic v r. 2013

 

Pozvánka na jednání eparchiální rady 23. května

Pozvánka na jednání eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

V souladu s článkem 15, odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku svolávám eparchiální radu Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zasedání se uskuteční v úterý dne 23.5.2017 od 14:00 hod. v biskupské rezidenci, tř. Masarykova  tř. 17, 772 00 Olomouc, s tímto programem:

Společná modlitba
Kontrola plnění úkolů
Aktuální otázky eparchie
Žádosti o příspěvky
Různé
Ukončení jednání modlitbou

Těším se na společné setkání s Vámi.

S arcipastýřským požehnáním

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

Pozvánka na cyrilometodějskou pouť do Mikulčic

Poutní bohoslužba na vykopávkách velkomoravského chrámu (v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) se bude letos konat v sobotu 20. května.

mikulcice-cm-2017a5-300-900

Pozvánka v PDF (pro vytištění: formát A5 mikulcice-cm-2017a5, formát A6 er-cm-mikulcice-2017)

Dopravní informace (mapa apod.) lze získat na stránce zasvěcené jubilejním cyrilometodějským oslavám, které probíhaly na stejném místě u Mikulčic v r. 2013

 

 

Zesnula mátuška Emilie Šimková

V úterý dne 3. ledna 2017 zemřela mátuška Emilie Šimková, manželka prot. Václava Šimka dlouholetého duchovního pravoslavné církevní obce v Šumperku.

Pohřeb se koná v sobotu dne 7. 1. 2017 ve 14 hod. v chrámu Svatého Ducha v Šumperku.

Věčná paměť!

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebnice své…

parte-simkova-1m

(Ohlédnutí za životem zesnulé Emilie Šimkové je zde.)

Kalendária na rok 2017 v PDF

Liturgická kalendária na příští rok k nahlédnutí a stažení

Připraveno pro ročenku olomoucko-brněnské eparchie

Forma brožurky A5 (bez graficky vyznačených půstů)

Ke stažení v PDF: Juliánský kalendář (tzv. starý): kalendar-eparch2017-dil2-juliansky.pdf Smíšený a nový kalendář: kalendar-eparch2017-dil3-novy.pdf

V roce 2017 je společné datum Paschy pro juliánskou i gregoriánskou paschálii. To znamená, že nový kalendář je stejný jak pro uživatele tzv. “smíšeného” kalendáře (nový kalendář pro pevné svátky a stará pravoslavná paschálie), tak i pro uživatele úplného nového kalendáře (gregoriánský kalendář pro pevné svátky i pro paschálii).

Celá eparchiální ročenka bude vytištěna a možno si ji na úřadu eparchiální rady objednat. (Ročenka obsahuje kromě kalendárií i stručný úvodní přehled svátků, půstů a zádušních památek a aktualizované církevní adresáře /schematismus/ pro olomoucko-brněnskou eparchii.)

Jednání eparchiální rady bude 20. prosince

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
OLOMOUCKO-BRNĚNSKÁ EPARCHIE

tel: +420 585 222 475, e-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz
Masarykova tř. 17, 779 00; Olomouc; Czech Republic

č.j.: 508/16
V Olomouci dne 28.11.2016

Pozvánka na jednání eparchiální rady Olomoucko-brněnské
eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

v souladu s článkem 15, odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku svolávám eparchiální radu Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zasedání se uskuteční ve středu dne 20. 12. 2016 od 14:00 hod. v biskupské rezidenci, tř. Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc, s tímto programem:

  • Společná modlitba

  • Kontrola plnění úkolů

  • Aktuální otázky eparchie

  • Žádosti o příspěvky

  • Různé

  • Ukončení jednání modlitbou

Těším se na společné setkání s Vámi.

S arcipastýřským požehnáním

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

Rozdělovník: Všem členům eparchiální rady

Zemřel Roman Juriga

kriz-svetly

Přišla smutná zpráva o nečekaném úmrtí bratra Romana Jurigy. Br. Roman odešel náhle včera v poledne. Skonal v důsledku zdravotního selhání.

roman-jurigaDovolte připojit krátké osobní ohlédnutí za člověkem, jehož jsem znal. V první polovině devadesátých let se naše cesty setkaly, když jsme se oba věnovali publikační činnosti. Br. Roman založil vydavatelství „Světlo světa“, v němž mj. vyšel jeho překlad práce biskupa Kalista Ware: „Síla Jména“, vladyky Anthony Surožského (Blooma): „Čtyři kapitoly o smrti“, dále od prof. Pavla Alše „Pravoslavná církev u nás“. Organizačně nám pomáhal vydat knížku sv. Jana Damašského „O pravé víře“ a k tisku přichystal spolu s prot. P. Alšem vydání služby ke sv. Rostislavovi. Vydal i svou cestopisnou knížečku „Neznámý Balkán“. Technickou pomocí přispěl k vydání dosud neuveřejněných děl svatého vladyky Gorazda. Psal články do pravoslavného tisku, v nichž se dělil o své poznatky ze zahraničních cest do pravoslavných zemí (viz např. zde jeho stať o Arménii). Byl určitou dobu i prezidentem českého Bratrstva pravoslavné mládeže. Dále později spolupracoval na českých pravoslavných relacích vysílaných každý týden v rozhlasu Proglas. Působil i jako redaktor církevního časopisu Hlas Pravoslaví (2010-2012). Nakonec se jeho činnost soustředila na založení a účasti na vedení Pravoslavné akademie, specializované posléze téměř výhradně na ekologickou problematiku. Podílel se na organizování různých společenských pravoslavných akcí. (Za redakci tohoto webu J. B.)

(Pohřeb se má konat v Čachticích v neděli v 16 hod.)

Modlíme se, aby dobrotivý Bůh, Spasitel a Pán Ježíš Kristus daroval našemu bratru žalmistovi Romanovi Království nebeské.

Věčná paměť!