Svátek nového chrámu sv. Jiří v Uherském Brodě

Fotografie z prvního chrámového svátku, který se konal 6. května v Uherském Brodě