Archiv pro rubriku: Pozvánky a oznámení

Zesnula mátuška Emilie Šimková

V úterý dne 3. ledna 2017 zemřela mátuška Emilie Šimková, manželka prot. Václava Šimka dlouholetého duchovního pravoslavné církevní obce v Šumperku.

Pohřeb se koná v sobotu dne 7. 1. 2017 ve 14 hod. v chrámu Svatého Ducha v Šumperku.

Věčná paměť!

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebnice své…

parte-simkova-1m

(Ohlédnutí za životem zesnulé Emilie Šimkové je zde.)

Kalendária na rok 2017 v PDF

Liturgická kalendária na příští rok k nahlédnutí a stažení

Připraveno pro ročenku olomoucko-brněnské eparchie

Forma brožurky A5 (bez graficky vyznačených půstů)

Ke stažení v PDF: Juliánský kalendář (tzv. starý): kalendar-eparch2017-dil2-juliansky.pdf Smíšený a nový kalendář: kalendar-eparch2017-dil3-novy.pdf

V roce 2017 je společné datum Paschy pro juliánskou i gregoriánskou paschálii. To znamená, že nový kalendář je stejný jak pro uživatele tzv. “smíšeného” kalendáře (nový kalendář pro pevné svátky a stará pravoslavná paschálie), tak i pro uživatele úplného nového kalendáře (gregoriánský kalendář pro pevné svátky i pro paschálii).

Celá eparchiální ročenka bude vytištěna a možno si ji na úřadu eparchiální rady objednat. (Ročenka obsahuje kromě kalendárií i stručný úvodní přehled svátků, půstů a zádušních památek a aktualizované církevní adresáře /schematismus/ pro olomoucko-brněnskou eparchii.)

Jednání eparchiální rady bude 20. prosince

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
OLOMOUCKO-BRNĚNSKÁ EPARCHIE

tel: +420 585 222 475, e-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz
Masarykova tř. 17, 779 00; Olomouc; Czech Republic

č.j.: 508/16
V Olomouci dne 28.11.2016

Pozvánka na jednání eparchiální rady Olomoucko-brněnské
eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

v souladu s článkem 15, odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku svolávám eparchiální radu Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zasedání se uskuteční ve středu dne 20. 12. 2016 od 14:00 hod. v biskupské rezidenci, tř. Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc, s tímto programem:

  • Společná modlitba

  • Kontrola plnění úkolů

  • Aktuální otázky eparchie

  • Žádosti o příspěvky

  • Různé

  • Ukončení jednání modlitbou

Těším se na společné setkání s Vámi.

S arcipastýřským požehnáním

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

Rozdělovník: Všem členům eparchiální rady

Zemřel Roman Juriga

kriz-svetly

Přišla smutná zpráva o nečekaném úmrtí bratra Romana Jurigy. Br. Roman odešel náhle včera v poledne. Skonal v důsledku zdravotního selhání.

roman-jurigaDovolte připojit krátké osobní ohlédnutí za člověkem, jehož jsem znal. V první polovině devadesátých let se naše cesty setkaly, když jsme se oba věnovali publikační činnosti. Br. Roman založil vydavatelství „Světlo světa“, v němž mj. vyšel jeho překlad práce biskupa Kalista Ware: „Síla Jména“, vladyky Anthony Surožského (Blooma): „Čtyři kapitoly o smrti“, dále od prof. Pavla Alše „Pravoslavná církev u nás“. Organizačně nám pomáhal vydat knížku sv. Jana Damašského „O pravé víře“ a k tisku přichystal spolu s prot. P. Alšem vydání služby ke sv. Rostislavovi. Vydal i svou cestopisnou knížečku „Neznámý Balkán“. Technickou pomocí přispěl k vydání dosud neuveřejněných děl svatého vladyky Gorazda. Psal články do pravoslavného tisku, v nichž se dělil o své poznatky ze zahraničních cest do pravoslavných zemí (viz např. zde jeho stať o Arménii). Byl určitou dobu i prezidentem českého Bratrstva pravoslavné mládeže. Dále později spolupracoval na českých pravoslavných relacích vysílaných každý týden v rozhlasu Proglas. Působil i jako redaktor církevního časopisu Hlas Pravoslaví (2010-2012). Nakonec se jeho činnost soustředila na založení a účasti na vedení Pravoslavné akademie, specializované posléze téměř výhradně na ekologickou problematiku. Podílel se na organizování různých společenských pravoslavných akcí. (Za redakci tohoto webu J. B.)

(Pohřeb se má konat v Čachticích v neděli v 16 hod.)

Modlíme se, aby dobrotivý Bůh, Spasitel a Pán Ježíš Kristus daroval našemu bratru žalmistovi Romanovi Království nebeské.

Věčná paměť!

 

 

 

Na Krétě probíhá velký sněm zástupců světových pravoslavných církví

Všepravoslavný sněm byl svolán hlavami všech 14 autokefálních pravoslavných církví na dny 18. – 27. června na ostrov Kréta do krétské pravoslavné akademie v městě Chania. Pozvány byly delegace ze všech autokefálních církví, v čele s jejich nejvyššími představiteli.

Za naši církev se sněmu účastní episkopové: vladyka metropolita Rostislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska, doprovázený vladykou Michalem, arcibiskupem pražským, a vladykou Izaiášem, biskupem šumperským, vikárním biskupem naší eparchie.

Zatím je na krétském shromáždění zastoupeno deset z očekávaných čtrnácti místních církví. Na přiložené fotogalérii je společná bohoslužba na svátek Padesátnice.

Viz též zprávu na webu pražské pravoslavné eparchie.

snem-liturgie-hlavy-cirkvi-all

 

 

Prešov

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelil 12. apríla 2016 v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, rozšírenom o zasadnutie Vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, titul Doctor honoris causa Prešovskej univerzity v Prešove prof. Alexandrovi Leonidovičovi Dvorkinovi, PhD. profesorovi Pravoslávnej Sväto-Tichonovskej Humanitnej Univerzity v Moskve.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal a Jeho Preosvietenosť Izaiáš, vikárny biskup šumperský.