Archiv rubriky: Život eparchie

Setkání duchovenstva v jihlavském protopresbyterátu

14. května 2019 se konalo v Jihlavě setkání duchovních sloužících na farnostech v obvodu jihlavského protopresbyterátu. Duchovní správcové přednesli zprávy o stavu a životě jim svěřených církevních obcí. Schůze proběhla v přátelské atmosféře a po třech hodinách se kněží rozjeli zpět do svých domovů.

 

Duben a květen v Horní Lipové

V jarních měsících organizuje PCO Jeseník ve spolupráci se spolkem Kostelík v horách dvě tradiční akce. První na Lazarovu sobotu, která byla zaměřena na lidový rozměr velikonočních svátků, kdy před chrámem učili místní řemeslníci dovednostem našich předků. Malí i větší tak mohli zkusit malovat vajíčka, plést pomlázky, vyrobit vrbovou píšťalku či panenku z lipového lýka. Asi osmdesátka přítomných dokázala celé dvě hodiny tvořit dnes již pomalu zapomínané folklórní předměty. Poté se asi padesát příznivců hudby odebralo do prostor památníku válečných zajatců, kde z připravených zpěvníků společně pěli velikonoční písně.

Druhá vzpomínková akce se uskutečnila v sobotu 11.května a byla zaměřena na uctění obětí 2.světové války. Po úvodním slovu, projevech a položení věnce jsme sloužili panychidu za válečné zajatce, kteří mají v chrámu svůj památník. Bohoslužbu vedl o.Rafael Moravský z blízkého Šumperku a v krásném proslovu se dotknul modlících se srdcí. Poté následovala kulturní část dne v podobě společného zpěvu a četby z memoárové literatury.

Tečku za slunečným dnem udělalo domácí pohoštění v podobě jednoduchých, ale chutných pokrmů. Asi třicítka zúčastněných poté dovršila společný tříhodinový program rozhovorem s konzulem Ruské federace p.Teretěvem, místostarostou Lipové p. Kaňou či představitelem Národní domobrany p. Obrtelem.

Konference presbyterů ve Vilémově

10. května se ve vilémovském monastýru shromáždilo eparchiální duchovenstvo. Zasedání aktivně předsedal náš arcibiskup Simeon. Organizační věci probíral s přítomnými ředitel úřadu ER vladyka Izaiáš.

Při konferenci se tentokrát probíraly otázky právního a praktického rázu: nové předpisy na ochranu osobních údajů, bezpečnost práce a protipožární opatření, pojištění církevních objektů apod.

Vladykové nás pozvali na tradiční cyrilometodějskou pouť do Mikulčic. Informovali o poutní oslavě výročí olomoucké katedrály (20. července). Dále se bude jako každoročně konat společná oslava ke svátku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce (v sobotu 7. září).

Radostné hlavně bylo vidět se po čase se svými spolubratry v kněžské službě, jejichž působiště jsou roztroušena po celé Moravě a Slezsku.

 

Na věčnost se odebrala sestra v Kristu Thamar

Dne 17. dubna zesnula v Pánu paní hraběnka Kinská z Wchynic a Tetova, rozená kněžna Thamar Amilakvar. S manželem Radslavem Kinským (+ 2008) žila na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Byla pravoslavnou křesťankou. Zemřela ve věku 83 let v Paříži.

Paní Thamar Kinsky se narodila 29. července 1935 ve Francii do známého gruzínského rodu Amilakvari. V profesním životě se věnovala jaderné energetice, působila i v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Hovořila pěti jazyky.

Naše sestra v Kristu Thamar podporovala pravoslavnou církev. Mnohokrát se zúčastnila bohoslužeb v Jihlavě. Ještě se svým manželem byla na návštěvě jihlavského farního úřadu a probírali jsme tenkrát možnosti zavedení pravoslavných bohoslužeb ve Žďáru. Přičinila se o uspořádání sbírky na opravu našeho domovního chrámu. Naposledy k nám přišla na bohoslužbu asi před dvěma lety.

Radostnou událostí byla pro nás účast na oslavě jejích 70. narozenin, kde jsme sloužili za její zdraví krátkou pobožnost. Paní hraběnka byla všeobecně známá svou přátelskou a pohostinnou povahou. Zasloužila se o podporu rozvoje Žďáru a okolí.

Byla pohřbena v rodinném hrobu rodiny Amilakvari v Paříži. Pohřební liturgie se konala 23. dubna v gruzínské pravoslavné kapli Sv. Nino v Paříži. Rekviem se uskutečnilo 11. května 2019 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Za naši místní pravoslavnou církev a olomoucko-brněnskou eparchii byl přítomen níže podepsaný jihlavský okružní protopresbyter.

prot. Jan Baudiš, Jihlava

Sestře Tamaře věčná paměť!